reklama
5 fotek, 8.10.2018, 16 zobrazení,
Paní Ohlídalová, která nás přednáškou provázela jógu praktikuje již 8 let. Stala se součástí jejího každodenního života. Předala nám své zkušenosti a povídala nám o tom, jak nás jóga může ovlivnit v běžném životě, jak může ovlivnit naše zdraví, mysl a co od ní můžeme očekávat. Sešli jsme se v počtu 13 návštěvníků a všichni jsme odcházeli s úsměvem na tváři. Eva je žena s velkým srdem. A já ji za její besedu moc děkuji.
10 fotek, 27.6.2018, 10 zobrazení,
Tentokrát na téma: Proč užívat zelené potraviny v létě?

Martinka Wolfová udělá vždy besedu k atuálnímu dění i období. Děkuji za její kásné a zdravé přednášky.

Uvidíme se zase po prázdninách! :-)
26 fotek, 21.6.2018, 14 zobrazení,
21.6.2018 jsem se s rodiči, prarodiči a třídnimi učitelkami setkali v sále KINA OKO, abychom děti z prvních tříd ZŠ Němčice nad Hanou odměnili za jejich čtenářské dovednosti. Díky projekt Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky "Už jsem čtenář- knížka pro prvňáčka", do kterého se městská knihovna společně ze základní školou již potřetí zapojila, jsme získali zdarma knihy, kterými jsme mohli naše nové čtenáře odměnit.

Smyslem tohoto projektuu je spolupráce knihovny a základní školy již od prvních tříd, kdy se děti učí číst, buduje se kladná vztah ke knihám, zdokonalují se čtenářské dovednosti a v neposlední řadě se dětem otevírá brána do nekonečného a rozmanitého světa příběhů, které v sobě knihy ukrývají.

V rámci tohoto projektu, mi děti museli předvést, že opravdu umí číst.

Děti pasované na čtenáře dostali knihu Bráchova boda od Evelíny Koubové, pamětní list a roční členství v městské knihovně zdarma.

Do řádu čtenářského může prvňáčky pasovat pouze rytíř a my měli to štěstí, že naše pozvání přijal rytíř Jiří I. z Písmenkové říše, který jako jediný může čtenářský řád udělit. Dostavila se i paní starostka města Ivana Dvořáková, aby dětem předala tašku s odměnami.

Byla to krásná kulturní akce a Všem za tuto zkušenost DĚKUJI!

Iveta Králová, knihovnice
8 fotek, 19.6.2018, 7 zobrazení,
Dne 19.6. 2018 jsem si byla ověřit čtenářské dovednosti žáků prvních tříd. Musím říct, že děti čtou opravdu krásně a zaslouží si být pasování na čtenáře. To je čekalo ve čtvrtek 21.6.2018 v sále KINA OKO, Na úvod jsem se dětem představila jako nová knihovnice, která se s nimi bude často setkávat a pořáídat různé besedy. Děti dostali básničku, ve které se schovávala hádanka. Kdo uhádl, dostal sladkou odměnu.

Některé děti mají rezervy, ale mají ještě spoustu času se čtení doučit.

Budu jim držet palce! Věřím, že čtení nebudou brát jen jako hodinu ve škole, ale i jako koníčka.

Iveta Králová, knihovnice
37 fotek, 19.6.2018, 10 zobrazení,
8 fotek, 23.3.2018, 23 zobrazení,
Pro žáky prvních tříd ZŠ Nezamyslice byla připravena beseda v rámci Března - měsíce čtenářů na téma "Kniha". Po úvodním seznámení s knihovnou děti prokázaly, že se ví, jak se chovat ke knihám a za odměnu je čekala pohádka. Ta byla nedokončená, takže žáci společně vymysleli konec příběhu. Nechyběla básnička s pohybem a hra na procvičení pozornosti.
19 fotek, 8.3.2018, 19 zobrazení,
Scénárista Daniel Vydra (spolupracující s ilustrátorkou Markétou Vydrovou) připravil pro žáky tříd 6. A, 6. B a 8. B „Komiksový workshop“, v rámci něhož vysvětlil základní pojmy vztahující se k tvorbě komiksu a pro děti měl připravenou také tvůrčí činnost. Žáci sami dotvářeli komiksy, své příběhy ztvárnili také dramaticky a dobře se u toho bavili.
4 fotky, 7.3.2018, 30 zobrazení,
Majitelka firmy „Naděje“ paní Mgr. Jarmila Podhorná připravila pro návštěvníky knihovny přednášku na téma „Bylinné prostředky jako prevence civilizačních onemocnění“. Návštěvníky pomocí vyprávění, ale také video ukázek provedla svou bylinnou zahradou, která je základem pro výrobu léčivých bylinných tinktur. Přiblížila téma gemmoterapie a na konci přednášky sestavila zájemcům bylinnou kúru dle individuálních zdravotní problémů.
Přednášku navštívilo 50 posluchačů a kapacita knihovny tak byla na sto procent využita.
14 fotek, zima 2017/2018, 17 zobrazení,
Pro žáky všech tříd druhého stupně Základní školy Němčice n. H. byla připravena beseda na téma „Petr Bezruč“ k připomenutí 60. výročí od úmrtí tohoto významného českého básníka. Žáci získali informace o jeho životě a díle v hodinách českého jazyka od svých učitelů. Tyto informace byly v knihovně doplněny a rozšířeny se zaměřením na přiblížení doby, ve které Petr Bezruč žil. Nejvíce prostoru bylo věnováno rozboru vybraných básní ze sbírky Slezské písně. Na závěr dostal každý žák test. Pro ty, kteří test odevzdali bezchybně vyplněný, byla přichystána odměna.
6 fotek, 21.2.2018, 8 zobrazení,
Pan Mgr. Miloš Mlčoch, Ph.D. připravil pro návštěvníky knihovny zajímavé povídání o „Literárních pokladech staré Indie“ zaměřené na tajemný a poutavý svět literárního díla Mahábhárata. Přednášku obohatil fotografiemi a povídáním o vlastní cestě po Indii. Nechyběly samotné ukázky indické literatury.
6 fotek, 7.2.2018, 16 zobrazení,
Pod vedením Martiny Wolfové se posluchači knihovny dověděli, co můžou udělat pro to, aby byli zdraví a dodali svému tělo vše, co potřebuje díky užívání tzv. zelených potravin. Nechyběl nápoj z mladého ječmene a dobrá nálada.
22 fotek, prosinec 2017 až leden 2018, 47 zobrazení,
Odborná porota ve složení Mgr. Jitka Hanáková, BcA. Zdeňka Gregorová a Mgr. Stanislava Podmolíková měla nelehký úkol: vybrat nejlepší autory soutěže O NEJLEPŠÍ KOMIKS 2017. Hodnoceno bylo celkem 65 prací od 58 autorů.

Slavnostní vyhodnocení oceněných se konalo 31.1.2018 v knihovně a zde je seznam oceněných:
1. KATEGORIE: 1. místo: Lenka Lechnerová, 2. místo: Eva Dvořáková, 3. místo: Natálie Dobiášová,
Čestné uznání za kreslířský potenciál Michalu Bosákovi

2. KATEGORIE: 1. místo: Kateřina Vosičková, Kryštof Student, Michal Vysloužil, 2. místo: Daniela Oulehlová, Adéla Kyseláková, 3. místo: Veronika Oulehlová, Dominik Majer
Čestné uznání za poutavou propagaci ochrany přírody Kláře Zemanové.
13 fotek, 14.12.2017, 22 zobrazení,
Žáci literárně dramatického oboru ZUŠ Němčice n. H. navštěvují knihovnu pod vedením paní učitelky Zdeňky Gregorové pravidelně vždy na začátku školního roku, kdy si vybírají knihy, ze kterých si připraví ukázku pro svůj přednes. Tentokrát ovšem došli na besedu zaměřenou na historii a vývoj sci-fi literatury a ne náhodou! Na konec školního roku připravují divadelní inscenaci "Stopařův průvodce po galaxii", která právě do daného žánru zapadá. Po úvodním brainstormingu na téma besedy se žáci dověděli více informací o vývoji a historii sci-fi. Na základě krátkých ukázek určovali, do kterého žánru sci-fi ukázky patří. Na závěr vytvářeli svůj vlastní "sci-fi" nebo "fantasy" příběh na základě neurčitých obrázků, které si losovali. Fantaziím se meze nekladly a všichni žáci měli nápadité příběhy!
9 fotek, 14.12.2017, 29 zobrazení,
Žáci deváté třídy ZŠ Němčice nad Hanou nahlédli do historie literatury, tentokrát literárních děl českých autorů, kteří se nechali inspirovat vánočními svátky. Čekaly je ukázky z děl Boženy Němcové, Jana Jakuba Ryby a Jaroslava Seiferta. Čekala je také práce s textem a analýza obsahu textu. Žáci byli velice šikovní a pod vedením paní učitelky Naděždy Tesaříkové vytvořili v knihovně skvělý pracovní tým!
20 fotek, 13.12.2017, 17 zobrazení,
Již po čtvrté se město Němčice nad Hanou zapojilo do celostátní akce Česko zpívá koledy. Oporou při zpěvu všem zúčastněným byl sbor ZUŠ Němčice nad Hanou Sedmikráska pod vedením Jany Noskové a Pavly Kundelové.
41 fotek, prosinec 2017, 26 zobrazení,
Každoročně jsou pro žáky ZŠ Němčice n. H., kteří navštěvují družinu, připravovány besedy na téma Vánoce - tradice a zvyky. A protože děti už se od knihovnice Jitky Hanákové většinu informací dověděly v minulých letech, v roce 2017 bylo opakování informací především na nich. Z magnetické tabule musely odstranit obrázky, které s Vánoci nemají nic společného a k těm ostatním povědět, co znamenají. Nutno dodat, že děti mají velice dobrý přehled a informací o tradicích a zvycích si pamatují dost.
Součástí besed byly samozřejmě vánočně laděné příběhy, básničky, ale také vtipy a s nimi spojené úkoly. Děti tak tvořily vánoční "sněhuláckou" mozaiku, dávaly dohromady popletené básničky, vytvářely skrytě nesmyslné vánoční příběhy a podobně.
5 fotek, 22.11.2017, 20 zobrazení,
Pan Lukáš Hudeček opět připravil pro návštěvnice knihovny Čakrovou meditaci.
39 fotek, 20.11.2017, 19 zobrazení,
Již podruhé se v rámci celorepublikového festivalu Den poezie konala akce s názvem "Mladí recitátoři", kterou připravila Zdeňka Gregorová se svými žáky z literárně dramatického oboru ZUŠ Němčice n. H. ve spolupráci s knihovnicí Jitkou Hanákovou. Mladí recitátoři předvedli své recitátorské schopnosti a jejich přednes byl prokládán různými cvičeními, které děti dobře znají z hodin literárně dramatického oboru. Do těchto cvičení ovšem byli zapojeni také posluchači - zazpívali si písničku zaměřenou na procvičení výslovnosti, vyzkoušeli si cviky na uvolnění tváře i celého těla a nakonec je čekala práce s mladými nadějnými dirigenty a písní "Holka modrooká".
51 fotek, listopad 2017, 22 zobrazení,
Historie a vývoj knihy patří neodmyslitelně ke knihovně, proto byla pro žáky ZŠ Němčice n. H. připravena beseda, během níž se žáci dověděli zajímavosti z historie a vývoje knihy a písma. Dalším bodem besedy byl způsob a výroba knihy v současnosti, jak s ní pracuje knihovnice v knihovně a co mají dělat sami žáci, aby našli knihu, kterou potřebují. Během besedy je čekalo několik úkolů zaměřených na paměť a pozornost a práce s textem psaném v klínovém písmu.
Besedy se konaly v knihovně, ale také v základní škole, a to pro jednotlivé třídy druhého stupně ZŠ.
5 fotek, 6.11.2017, 12 zobrazení,
Tajemstvím Hrubého Jeseníku provedl posluchače knihovny redaktor Českého rozhlasu Olomouc a spisovatel pan Miroslav Kobza, který besedu spojil také s autogramiádou své knihy Cestou necestou za tajemstvím Hrubého Jeseníku. Tu nově najdete ve fondu městské knihovny.

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.

Partneři

Visa Mastercard Maestro American Express Visa Electron